کارگاه آموزشی VOIP

در تاریخ 17/11/89 با حضور مدیران و کارشناسان IT , ICT ادرات کل و صنایع برگزار گردید.

کارگاه عملی فیبر نوری

در تاریخ  09/05/90 با حضور مدیران و کارشناسان ITوICT ادارات کل ؛دانشگاهها و صنایع برگزار گردید.

 

کارگاه آموزشی و عملی VOIP

کارگاه عملی و آموزشی VOIP2 از تاریخ 9/7/92 لغایت 23/7/92 برگزار  گردید.

 

شرکت داده های اطلاعاتی سروش

شرکت داده های اطلاعاتی سروش افتخار دارد تا با بهره گیری از تجارب، دانش و مهارت نیروی های جوان و متخصص خدمات خود را در زمینه های مراکز تلفن ،مراکز تلفن IP PBX ،ارسال دیتا در بسترهای رادیویی، شبکه های LAN، تجهیزات Passive و Active شبکه و خدمات IT ارائه نماید.


 

:: مراکز تلفن panasonic :: مراکز تلفن NEC
PANASONIC TDA nec 8100

 


 

NEC PURE IP


 

: تجهیزات VOIP :: رادیو- Radio
IP PHONES radio

  


  

:: تجهیزات PASSIVE :: تجهیزات ACTIVE
PASSIVE ACTIVE

 


 

 :: طراحی WEB                                                               ::   فیبر نوریFIBER OPTIC

 

 

 

 www

 

 

  


  

گستره فعالیت شرکت جهت ارائه خدمات به شرکت های خصوصی و دولتی، سازمان ها و اشخاص حقیقی فراهم شده است و می کوشد تا در زمینه افزایش کیفیت و کمیت خدمات خود رضایتمندی مشتریانش را فراهم آورد.

 


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2008 - 2017 شرکت داده های اطلاعاتی سروش